Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Adresát:

Škola Financí CZ s.r.o.
IČ: 04610059
se sídlem Evropská 689/213 161 00 Praha 6 Liboc
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250714
Email: info@skolafinanci.cz

 

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě odstupuji od smlouvy o nákupu zboží* / o poskytnutí služeb*:

 

 

Jméno a příjmení, titul:

 

Adresa:

 

Email (pro zaslání potvrzení o odstoupení):

 

Zboží* / Název kurzu:

 

Datum obdržení zboží* / objednání kurzu*:

 

Důvod odstoupení (volitelné):

 

 

 

 

 

 

Datum:

 

Podpis:

 

 

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte