Často kladené otázky

V konečném důsledku budete mít více času na sebe, svoji rodinu, koníčky, záliby.

Tedy více času na svůj život.

Výhodou kurzů Školy Financí CZ je okamžitá možnost aplikace informací do praxe tj. do svého osobního života. S námi se naučíte myslet, mluvit, ale i naslouchat řeči financí.

Naučíte se tvořit svá vlastní finanční i majetková aktiva. Jak skrz zjednodušenou finanční výsledovku a bilanci rozpoznat dobrou investici od těch ostatních. Jak zvládat, popř. eliminovat rizika. Získáte přehled, jak fungují různé finanční programy – od spoření, pojištění až po hypotéky. Naučíme vás, jak využívat principy finanční páky i ve vašich osobních financích. Vaše peníze začnou skutečně pracovat pro vás. Výsledkem je, že budete více než kdy dříve tvořit svůj nový příjem. Příjem z aktiv.

Především vám pomůžeme rozumět penězům. 

Učíme, jak být finančně svobodný. Nezávislý na příjmu ze zaměstnání, podnikání, státu či rodině.

Budete umět nastavit si finanční rozpočet tak, aby příjmy byly vyšší než výdaje. Aby vám zbyl dostatek prostředků na investice a jak začít od píky a skončit s rentou z majetku převyšující vaše výdaje! Představíme vám finanční strategie, jak vytvořit svůj první milión a jak vaše další milióny řádně spravovat a množit.

Cena semináře Osobní finance je 490 Kč, doprovod 290 Kč. K semináři je možné dokoupit materiály za 290 Kč a občerstvení za 140 Kč.
Cena každého navazujícího kurzu je 190 Kč. Cena speciálního kurzu Můj první milion je 390 Kč.

Na výběru lektorů jsme si nechali záležet.

Ve Škole Financí CZ přednáší úspěšní profesionálové s letitými zkušenostmi napříč obory financí, ekonomiky, investic, účetnictví i realit. Budete mít i možnost učit se od úspěšných investorů a dolarových milionářů.

Především proto, že ručíme za správnost a pravdivost informací.

Učíme to, co sami děláme a co máme vyzkoušené.

Úvodní seminář Osobní finance a speciální seminář Můj první milion trvá zhruba 6 hodin. Každý další navazující kurz zhruba 3 hodiny. Rozšiřujících kurzů je celkem 7.

Každý účastník Školy Financí CZ má svého patrona.

Ano. Od prvního kurzu Školy Financí CZ máte k dispozici patrona, který vám pomáhá. Je vám k dispozici jak během procházení seminářů a kurzů, tak i po jejich dokončení.

Váš patron vám pomůže najít odpověď i řešení.

Po úvodním semináři Vám patron pomůže najít odpověď i řešení na Vaše konkrétní dotazy. Můžete navštívit dalších 7 navazujících kurzů a speciální seminář Můj první milion. Tomuto programu říkáme Škola osobních financí a je zakončen diplomem.

Etická komise ručí za nezávislost a nestrannost Školy Financí CZ.

Škola Financí CZ poskytuje finanční vzdělávání, které pomáhá lidem se lépe orientovat v oblasti financí včetně používání různých finančních a pojišťovacích produktů. Aby to, co se u nás posluchači dozví a naučí bylo zcela nestranné, má Škola Financí CZ ustavenou etickou komisi, která dohlíží nad nezávislostí poskytovaných informací. Jejím předsedou je pan Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., který je současně nezávislým garantem Školy Financí CZ.

Projeví-li posluchači zájem o zřízení nějakého konkrétního finančního či pojišťovacího produktu jsou odkázáni na firmy,  které tyto služby zajišťují. Škola Financí CZ sama nenabízí, ani nezprostředkovává.

Pokud se nás posluchači zeptají: Jakou firmu byste nám konkrétně doporučili? Odpovídáme: Rich Life Consulting s.r.o. a to z důvodu, že jejich zaměstnance pravidelně vzděláváme.

Škola Financí CZ uděluje diplomy i atestace.

Po absolvování celého vzdělávacího programu Škola osobních financí (2 semináře + 7 navazujících kurzů) získáte absolventský diplom. Zároveň máte možnost získat atestaci v oboru osobních financí na základě prokázání znalostí v praxi.

Samozřejmě není. Školu můžete navštívit jednou nebo opakovaně. Bez závazku.

Ano, s vysokou pravděpodobností je i pro vás cena kurzů daňově uznatelný výdaj vynaložený v souvislosti s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů včetně zvýšení vaší hospodárnosti jak v podnikání, tak na pracovišti.

Ne. Přihlášení do Školy Financí CZ či absolvování kurzů, seminářů nezahrnuje jakékoliv další povinnosti.

Program sestavený na míru.

Ano. Pro firmy, školy, instituce a větší skupiny lidí máme program sestavený na míru. Rádi pro váš komfort přivezeme naše lektory k vám.

VĚDECKÉ STUDIE DOKAZUJÍ, ŽE POKUD JSOU LIDÉ SPOKOJENĚJŠÍ, JSOU PRODUKTIVNĚJŠÍ, LÉPE SPOLUPRACUJÍ A JSOU KREATIVNĚJŠÍ.

MATT KILLINGSWORTH PH.D., PSYCHOLOG

Zdrojem spokojenosti zaměstananců je už samostatný zájem o ně ze strany zaměstnavatele zprostředkovat jim informace, které je lépe zorientují ve svých osobních financích. Zlepšená míra hospodárnosti jim umožní na jedné straně vytvářet si finanční rezervu a s ní spojený pocit bezpečí a jistoty, na druhé straně podporuje jejich radost ze života. To v souhrnu podporuje spokojenost zaměstnanců a vám jako zaměstnavatelům přináší vyšší produktivitu práce.

Dlouhodobě nedostatečná finanční gramotnost obyvatel ČR vedla k nápadu nabídnout hodnotné vzdělání i široké veřejnosti.

Historicky ano. Zakladatelé koncernu RICHLFE původně založili Školu Financí CZ s cílem zajistit pro své spolupracovníky nestranné, kvalitní vzdělávání v oblasti financí a díky tomu výbornou orientaci na finančním trhu.

Dlouhodobě nedostatečné finanční vzdělání - gramotnost obyvatel ČR nakonec vedla k nápadu nabídnout stejně hodnotné vzdělání i široké veřejnosti. Češi ve světovém žebříčku finanční gramotnosti propadli a skončili v poslední trojici, Novinky.cz, 9. listopadu 2013, https://www.novinky.cz/finance/318743-financni-gramotnost-cechu-je-mizerna-hur-dopadli-jen-mexicane-a-slovaci.html

V současné době tedy fungují obě společnosti již výhradně samostatně.

Škola Financí CZ se zcela oddělila od společnosti Rich Life Consulting a vytvořila ucelený vzdělávací program. Pořádá nezávislé placené kurzy a semináře, kde učí širokou veřejnost hospodařit se svými penězi. Účast na nich není nijak podmíněna nákupem finančních produktů a případný výběr konkrétních finančních produktů je již plně na uvážení účastníků. Neodehrává se tedy v rámci školy.

Na absolutní nezávislost a etiku Školy Financí CZ dbá bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., který se tak stal oficiálním garantem společnosti.