Page 9 - Škola Financí CZ - Brožura
P. 9

„Udělal jsem si finanční plán. A po 3 letech odklá-    dané spotřeby mohu říci, že mám nejen vytvoře-    nou finanční rezervu, ale získal jsem i pocit jistoty!    Jsem teď připravený i na případné životní zvraty.“     Pro každého, kdo chce na sobě pracovat    Rozvoj celé osobnosti
    Jak říkají psychologové: „... spokojený život a dostatek peněz jsou propojené nádoby“. Není proto s podivem, že naše
    sebevědomí je spojené s růstem finanční gramotnosti. Pomůžeme Vám s vlastním finančním vzděláním a podpoříme Vás
    i v ostatních oblastech osobního růstu. Získejte větší nadhled nad svým rodinným rozpočtem a tím i pohodu v životě. Do-
    staňte své peníze pod kontrolu a v noci lépe usínejte. Naučte se, jak budou Vaše peníze pracovat pro Vás, a Vy věnujte svůj
    čas rodině nebo koníčkům.


     Jak Škola Financí CZ inspirovala v osobním rozvoji naše posluchače ?    Julie O.: „Tak samozřejmě mám tu sebedůvěru možná lepší, větší, víc si věřím. Když se mě někdo zeptá nebo mi něco nabízí, vím,
    o čem se mluví.“
    Josef H.: „Člověk si uvědomí jednak rizika, jednak možnosti. A ten život potom nasměruje kýženým směrem.“
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14